Tarikh   16 Februari 2024, jumaat
 Masa   2 petang - 3 Petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  3 Peserta

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk melatih peserta menaip pantas menggunakan keyboard. Seterusnya, ia juga untuk meningkatkan kepantasan menaip peserta dan ketepatan ketika menaip agar dapat meningkatkan produktiviti kerja kerana memerlukan masa yang singkat dan kesalahan yang minimum ketika menaip.

Aktiviti

Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir ke program

- petugas menerangkan kepentingan mempunyai kemahiran menaip pantas

- petugas membuat latihan menaip pantas untuk menguji tahap kepantasan setiap peserta.

 

Gambar disini