Tarikh   10 Januari 2024, Rabu
 Masa   10 petang - 11 petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  1 Peserta

 

Tujuan

Tujuan kelas ini dilakukan adalah untuk memberi pembelajaran cara membuat rekabentuk sticker produk usahawan. Kemudian, ia juga untuk menambah pengetahuan peserta dalam menggunakan komputer. 

Aktiviti

Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir. Seterusnya, petugas memberi tunjuk ajar kepada peserta cara membuat rekabentuk sticker menggunakan aplikasi canva

Gambar disini

 


 

 Tarikh   7 Januari 2024, Ahad
 Masa   3 petang - 4 petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  8 Peserta

 

Tujuan

Tujuan pembelajaran ini untuk memberi pembelajaran pendidikan matematik iaitu Nilai Tempat dan Nilai Digit kepada peserta sekolah rendah. Kemudian untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang permainan pembelajaran atas talian yang akan menarik minat peserta dalam proses pembelajarannya

Aktiviti

- Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas memberi pembelajaran tentang nilai tempat dan nilai digit.

- Petugas membuat kuiz matematik menggunakan permainan pendidikan atas talian untuk menguji pemahaman peserta sekaligus dapat membuat latihan dengan cara yang lebih efektif.

Gambar disini

 


 

 Tarikh   5 Januari 2024, Jumaat
 Masa   3 petang - 4 petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  7 Peserta

 

Tujuan

Tujuan pembelajaran ini untuk memperkenalkan pembelajaran STEM kepada peserta yang hadir. Kemudian, memberi pembelajaran mengenai proses hologram terbentuk serta kepentingan hologram dalam membantu kehidupan manusia.

Aktiviti

- Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan bagaimana hologram terbentuk dan contoh hologram

- Petugas menerangkan manfaat dan kepentingan hologram dalam membantu kehidupan manusia

- Peserta membuat eksperimen hologram menggunakan penutup plastik dengan bantuan petugas

- Petugas mengadakan kuiz dan sesi soal jawab bersama peserta

Gambar disini

 


 Tarikh   6 Januari 2024, Sabtu
 Masa   3 petang - 4 petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  7 Peserta

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk memberi pembelajaran tentang asas komputer iaitu jenis - jenis komputer dan memberi pendedahan kepada peserta tentang komputer supaya dapat melahirkan peserta baru yang celik it.

Aktiviti

- Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan jenis - jenis komputer kepada peserta

- Petugas mengadakan kuiz dan sesi soal jawab bersama peserta untuk menguji pemahaman peserta tentang yang dipelajari.

Gambar disini


 

 Tarikh   2 Januari 2024, Selasa
 Masa   3 petang - 4 petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  5 Peserta

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada peserta mengenai kepentingan menyemak sesuatu maklumat atau berita sama ada palsu atau tidak. Kemudian, memberitahu cara untuk menyemak sama ada berita tersebut palsu atau tidak melalui portal sebenarnya.my 

Aktiviti

Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan kepentingan untuk menyemak sama ada berita yang dibaca atau dikongsikan palsu atau tidak 

- Petugas menerangkan cara menyemak sesuatu berita melalui portal sebenarnya,my 

- Petugas memberi kuiz kepada peserta untuk menguji pemahaman peserta. 

 

Gambar disini