Tarikh   21 April 2024, Ahad
 Masa   10 pagi - 11 Pagi
 Lokasi  NADi Kg Baru Nelayan
 Peserta  4 Peserta

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan kemahiran asas menaip menggunakan papan kekunci komputer secara efisien dan berkesan dan membantu pelajar meningkatkan kelajuan menaip dan ketepatan dengan latihan dan teknik yang betul.

Aktiviti

Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan kepentingan mempunyai kemahiran asas keyboard untuk tujuan pendidikan, pekerjaan dan kegunaan harian.

- Petugas memberikan tugasan menaip untuk melatih kemahiran menaip peserta

 

Gambar disini

 


 

 Tarikh   19 April 2024, Jumaat
 Masa   10 pagi - 11 Pagi
 Lokasi  NADi Kg Baru Nelayan
 Peserta  4 Peserta

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep-konsep asas elektrik dan elektronik. Seterusnya, memberi pendedahan kepada peserta bagaimana teknologi Internet of Things (IoT) dapat diaplikasikan dalam litar elektrik serta mendorong pemikiran kreatif dalam merangka litar elektrik sederhana.

Aktiviti

Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan kepentingan kewujudan elektrik dalam kegunaan harian manusia

- Petugas memberi penerangan komponen asas elektrik, simbol dan jenis litar

- Petugas memberi penerangan bagaimana teknologi Internet of Things (IoT) dapat diaplikasikan dalam litar elektrik.

- Membuat quiz soal jawab dalam talian untuk menguji pemahaman peserta

 

Gambar disini


 

 Tarikh   14 April 2024, Ahad
 Masa   10 pagi - 11 pagi
 Lokasi  NADi Kg Baru Nelayan
 Peserta  4 Peserta

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap bahan pembelajaran dan mengukur kemajuan mereka melalui aktiviti interaktif serta memotivasikan kesinambungan pembelajaran secara efektif.

Aktiviti

- Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Menjalankan sesi kuiz dalam talian yang berterusan, dengan soalan yang diajukan secara berperingkat dari mudah ke sukar

- Mengadakan sesi penilaian untuk menilai tahap kefokusan pelajar

 

Gambar disini

 


 

 Tarikh   14 April 2024, Ahad
 Masa   11 pagi - 12 Tengahari
 Lokasi  NADi Kg Baru Nelayan
 Peserta  5 Peserta

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep asas dalam animasi komputer 3D dan menghubungkannya dengan penggunaan Teknologi Internet of Things (IoT). Selain itu, mendorong peserta untuk mengembangkan kreativiti mereka dalam mencipta animasi yang unik dan menarik

Aktiviti

Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas memberikan tayangan video sebagai contoh bentuk animasi masa kini

- Penerangan kebaikan dan kesannya dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara

 

Gambar disini

 


 

 Tarikh   5 April 2024, Jumaat
 Masa   10 pagi - 11 pagi
 Lokasi  NADi Kg Baru Nelayan
 Peserta  1 Peserta

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan untuk mengajarkan peserta cara mengatasi ketakutan berbicara di depan umum dan meningkatkan rasa percaya diri peserta. Seterusnya, ia bertujuan untuk melatih peserta untuk menguasai teknik-teknik berbicara yang jelas dan persuasif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh pendengar.

 

Aktiviti

Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan ciri-ciri pengucapan awam yang baik dan perkara yang perlu dielakkan ketika bercakap di hadapan

Petugas memberikan peserta peluang untuk berlatih mengucapkan dengan topik-topik yang disediakan dan peserta membentangkan tajuk yang diberi dengan membuat pengucapan awam dengan tunjuk ajar daripada petugas.

 

Gambar disini