Tarikh   23 November 2023, Khamis
 Masa   10 pagi - 11pagi
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  16 Peserta

 

Tujuan

Kelas ict ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberi pembelajaran mengenai asas kemahiran komputer. Kemudian, kelas ict ini juga bertujuan untuk mengajar peserta kemahiran menggunakan tetikus dan cara mengendalikannya dengan tepat.

Aktiviti

- Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas memperkenalkan komponen tetikus kepada peserta

- Petugas menerangkan cara mengendalikan tetikus dengan betul dan tepat

- Petugas membuat kuiz atas talian untuk menguji kemahiran tetikus peserta

 

Gambar Disini

 


 

 Tarikh   21 November 2023, Sabtu
 Masa   4 petang - 5 petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  47 Peserta

 

Tujuan

Kelas pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberi pembelajaran mengenai asas STEM kepada pelajar sekolah rendah. Kemudian, ia juga bertujuan untuk memperkenalkan asas STEM kepada pelajar.

Aktiviti

- Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan kepentingan mempelajari STEM dalam pembelajaran harian

- Petugas memberikan contoh-contoh penggunaan STEM dalam kehidupan harian manusia

- Mengadakan sesi soal jawab bersama peserta

 

Gambar Disini

 


 

 

 Tarikh   11 November 2023, Sabtu
 Masa   3 petang - 4 petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  5 Peserta

 

Tujuan

Tujuan pembelajaran ini untuk memperkenalkan pembelajaran STEM kepada peserta yang hadir. Kemudian, memberi pembelajaran mengenai proses hologram terbentuk serta kepentingan hologram dalam membantu kehidupan manusia.

Aktiviti

- Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan bagaimana hologram terbentuk dan contoh hologram

- Petugas menerangkan manfaat dan kepentingan hologram dalam membantu kehidupan manusia

- Peserta membuat eksperimen hologram menggunakan penutup plastik dengan bantuan petugas

- Petugas mengadakan kuiz dan sesi soal jawab bersama peserta

 

Gambar disini

 


 

 Tarikh   11 November 2023, Sabtu
 Masa   4 petang - 5 petang
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  5 Peserta

 

Tujuan

Kelas ict ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta mengenai penjagaan komputer. Kemudian, untuk mendidik peserta supaya sentiasa mengambil berat tentang keselamatan perisian dan komputer.

Aktiviti

- Petugas menerangkan tujuan pembelajaran kepada peserta yang hadir

- Petugas menerangkan cara penjagaan komputer 

- Petugas menerangkan larangan yang perlu dielakkan supaya keselamatan komputer dalam keadaan yang baik

- Petugas mengadakan kuiz dan sesi soal jawab bersama peserta

 

Gambar disini

 


 

 Tarikh   7 November 2023, Selasa
 Masa   10 pagi - 11 pagi
 Lokasi  PEDi Kg Baru Nelayan 
 Peserta  15 Peserta

 

Tujuan

Tujuan pembelajaran ini untuk memberi pembelajaran dan memperkenalkan contoh - contoh pekerjaan tidak beruniform kepada peserta yang hadir. Kemudian, memberi pembelajaran yang lebih efektif kepada peserta yang hadir untuk melahirkan generasi yang celik IT.

 

Aktiviti

  • Petugas menerangkan contoh - contoh pekerjaan yang tidak beruniform dengan bantuan slide dan video dari youtube

  • Petugas menerangkan cara permainan pendidikan atas talian yang akan dipelajari.

  • Peserta membuat latihan permainan pendidikan dengan tunjuk ajar daripada petugas

 

Gambar disini